The Scandinavian Tire & Rim Organization

Talvirenkaat

STRO on lopettanut talvirengaslistojen julkaisemisen aiempien Ruotsin ja Norjan liikenneviranomaisten kanssa tehtyjen päätösten mukaisesti!

STRO:n hallitus on päättänyt lopettaa talvirengaslistojen julkaisun. Listat koskevat henkilöautojen ja raskaiden ajoneuvojen renkaita, jotka rengasvalmistajien mukaan täyttävät Ruotsin ja Norjan talvirengassäädöksissä koskevat vaatimukset.

Siitä lähtien, kun Ruotsin ja Norjan lainsäädännössä otettiin käyttöön talvirenkaiden nykyiset määritelmät ja vaatimukset (talvirengas on rengas, joka on ”kehitetty erityisesti talviajoa varten”), listat ovat toimineet erittäin hyvin kuluttajatiedotteina.

Kun STRO:n talvirengaslistat otettiin käyttöön 1990-luvun puolivälissä, vaatimustenmukaisuustestiä koskevaa merkintää ei ollut olemassa. 3PMSF-merkkiä (vuorenhuippu/lumihiutalesymboli) on jo muutaman vuoden ajan käytetty perustana renkaan suorituskyvyn testaamiseen lumella. Tämä merkintä ja lumipitotesti tarkoittavat, että rengas on tyyppihyväksytty ”vaikeisiin talviolosuhteisiin” UN ECE R117-säännön mukaan.
Uusien testausmenetelmien kehittäminen voi tulevaisuudessa tarjota mahdollisuuden lisätä renkaiden merkintöjä.Tällöin jälleenmyyjät ja kuluttajat voivat saada selkeämpää tietoa siitä, mitkä renkaat täyttävät osittain lakisääteiset vaatimukset, mutta myös mitä suositellaan Pohjoismaiden talviolosuhteisiin.

Yhä useammat maat, erityisesti Euroopassa, noudattavat talvirenkaiden käyttöä koskevia sääntöjä, ja UN ECE R117:n määritelmät muodostavat pohjan näiden sääntöjen vaatimuksille.
Kaiken tämän valossa STRO katsoo nyt, etteivät nämä listat enää täytä sitä tehtävää, joka niillä aiemmin oli viranomaisten niitä pyytäessä.
Nykyään on mahdollista ottaa käyttöön selkeämpi lainsäädäntö, minkä vuoksi emme usko, että listojen poistaminen tuottaisi  viranomaisille, valmistajille ja tavarantoimittajille ongelmia antaa olennaisia kuluttajatietoja.

Toinen näkökohta on, että talvirengaslistojen ylläpitäminen voi olla ristiriidassa EU:n tai yksittäisten maiden voimassa olevan kilpailulainsäädännön kanssa.

STRO:n talvirengaslistojen päivitys ja julkaisu lopetetaan 1.1.2019.

Till toppen