The Scandinavian Tire & Rim Organization

Tasauspainot

LYIJYPAINOT TASAPAINOTUKSESSA

Romuajoneuvoista annetussa direktiivissä 2000/53/EY säädetään, että
direktiivin 70/156/ETY mukaisesti tyyppihyväksyttyjen ajoneuvojen materiaalit ja osat eivät 1.7.2003 jälkeen saa sisältää
raskasmetalleja (lyijyä, elohopeaa, kadmiumia tai kuusiarvoista kromia).
Tasapainotuspainot eivät muodosta poikkeusta.

Määräys ei kuitenkaan toistaiseksi koske ajoneuvoja, jotka on tyyppihyväkstty ennen edellä mainittua ajankohtaa.
TAC-komitean (Technical Adaptation Committee) kanssa 16.3.2005 pidetyssä kokouksessa keskusteltiin, mitä
jäljellä oleville lyijypainovarastoille tulisi tehdä. EU-komission mukaan lyijypainoja,
jotka on saatettu markkinoille (”put on the market”) ennen 1.6.2005, on luvallista käyttää.
Siksi varastossa olevia lyijypainoja voi edelleen käyttää. Liitteen II
päiväys koskee vain sitä päivämäärää, jolloin tuote on saatettu markkinoille.
Lyijypainoja, jotka on tarkoitettu direktiivin 70/156/EY mukaisesti rekisteröidyille ajoneuvoille ja
jotka on myyty 1. heinäkuuta 2005 jälkeen, ei saa käyttää!

Till toppen